אשדוד במקום ה-16 בארץ בקצב מכירת דירות

 

אשדוד במקום ה16 בארץ בקצב מכירת דירות