אשקלון: 17 אלף דירות על כל אלף תושבים

 

אשקלון_17_דירות_על_כל_אלף_תושבים