בישראל נבנות בממוצע רק 11.6 דירות על כל 1,000 תושבים

 

בישראל נבנות