בית שמש: 17.8 דירות חדשות מוקמות בעיר לכל 1,000 תושבים

 

בית שמש