בנק דיסקונט

קבוצת דיסקונט מציינת השנה 80 שנה להיווסדו של בנק דיסקונט, שהתאפיין כבר בשנותיו הראשונות באווירה משפחתית וביחס אישי. מאז ועד היום, לצד צמיחה והתייעלות מושם דגש על בנקאות שמחוברת לאנשים- בנקאות מהחיים.

בחודש אוגוסט 2014 פרסמה הקבוצה תוכנית אסטרטגית לשנים 2015-2019, שגובשה על ידי הנהלת הבנק ואושרה ע"י הדירקטוריון. התוכנית בנויה על 3 נדבכים מרכזיים התייעלות נרחבת, צמיחה במגזר הקמעונאי הממוקדת בלקוחותינו, והטמעת תרבות ארגונית תומכת שינוי. התוכנית נשענת על תשתית הונית איתנה המאפשרת צמיחה עתידית, תיק אשראי איכותי, ונזילות מהגבוהות במערכת.

אחזקות קבוצת דיסקונט

בישראל כוללות אחזקות הקבוצה את בנק מרכנתיל – בנק מסחרי המתמחה, בין היתר, בשירותים ומוצרים לעסקים קטנים באמצעות רשת של 80 סניפים,  את חברת כרטיסי האשראי כאל, בה מחזיקה הקבוצה 71.8% ממניות החברה, ודיסקונט שוקי הון והשקעות הפעילה בתחום בנקאות השקעות והחיתום. בחו"ל מתבצעת פעילות הקבוצה בעיקר באמצעות חברת הבת בארה"ב, IDB NEW YORK שהינו הגדול מבין הבנקים הישראלים הפועלים בחו"ל. הבנק מפעיל סניפים בפלורידה, קליפורניה ואיי קיימן ופעילותו מתמקדת בסקטור העסקי, המסחרי ובבנקאות פרטית.

קבוצת דיסקונט הינה חברה ציבורית, הנסחרת בבורסה של תל אביב. כל מניות הקבוצה, נמצאות בידי הציבור (ללא גרעין שליטה).

בנק דיסקונט, הנמנה עם הקבוצה, מציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים מקיפים באמצעות 138 סניפים, מרכזים לבנקאות פרטית ומערכי ייעוץ, המכוונים לענות על צרכיהם. הפעילות מבודלת לחמישה מגזרי פעילות עיקריים:

מגזר משקי הבית

מגזר זה יחד עם מגזר העסקים הקטנים, הינם מנועי הצמיחה המרכזיים בתוכנית האסטרטגית שפורסמה. האסטרטגיה למגזר משקי הבית נשענת על שלושה נדבכים עיקריים: מיקוד בהעמקת הקשר עם לקוחות הקבוצה הקיימים; התמקדות במוצרי צמיחה ובמגזרי צמיחה; ושיפור התשתית הקמעונאית, הכוללת בין היתר את שיפור מודל השירות וחווית הלקוח. במסגרת מגזר זה נכללים הלקוחות הפרטיים של החטיבה הבנקאית והלקוחות הפרטיים של בנק מרכנתיל דיסקונט וכאל. לרשותם עומדים מערכי ייעוץ מקצועיים ובהם: ייעוץ השקעות בסניפים, במרכזי השקעות וייעוץ פנסיוני. לקוחות המגזר נהנים משני שירותים ייחודיים נוספים:

דיסקונט למשפחה – תוכנית ראשונה מסוגה בישראל, המעניקה הטבות ייחודיות ללקוחות שקיים ביניהם קשר משפחתי. בני המשפחה המצטרפים לתוכנית נהנים מהטבות בעלות ערך אישי בהתאם למצב החשבונות וסוגי ההטבות שבחרו.

מפתח דיסקונט – שירות המיישם גישה חדשה לשילוב בין תרבות הצריכה לתרבות החיסכון, באמצעות כרטיס אשראי המעניק הטבות והנחות במגוון בתי עסק, לצד צבירה לחיסכון בכל רכישה.

מגזר עסקים קטנים

במסגרת מגזר זה נכללים עסקים קטנים ומשפחתיים. השירות ללקוחות המגזר ניתן בסניפי הבנק באמצעות צוותי בנקאות לעסקים, המעניקים שירות של  "one stop shop" לכלל פעילותם העסקית והפרטית. בנוסף, נהנים הלקוחות מאתר אינטרנט ייעודי, עסקים+, מחבילת שירותי SMS וכרטיס אשראי “מפתח עסקי" ייחודי בשוק, המעניק הטבות בעת רכישת מוצרים לבית ולעסק. לרשותם מגוון מסלולי מימון אטרקטיביים וקרנות עסקים קטנים למימון השקעה וצמיחה. לרשותם חדר עסקות מסחרי ייעודי, המעניק שירותי מט"ח מגוונים המותאמים לקהל העסקים הקטנים. בנוסף, כל לקוח עסקי מוזמן להצטרף לתוכנית המשפחה בחשבונו הפרטי, ובכך ליהנות מייחודיות התוכנית נוסף על ניהול החשבונות העסקיים. עסקים קטנים בעלי היקף פעילות גדול (מעל ל-15 מיליון ₪) מקבלים שירות במרכזי העסקים של הבנק.

מגזר מסחרי

במסגרת מגזר זה נכללות חברות בעלות מחזור מכירות שנתי של למעלה מ15- מיליון ₪. כן נכללים לקוחות בנק מרכנתיל דיסקונט, והבנקאות המסחרית של אי.ד.בי ניו יורק. השירות ללקוחות המגזר ניתן באמצעות חמישה מרכזי עסקים, המתמחים במגזר המסחרי ופועלים בסמיכות גיאוגרפית לחמשת המרחבים הקיימים בבנק. לרשות לקוחות המגזר עומדים צוותים במרכזי העסקים, הכוללים: מנהל המרכז, בנקאי עסקים, כלכלנים, יועצי השקעות ורכזי אשראי, וצוות המעמיד הלוואות וערבויות. צוות מגוון זה מעניק שירות מקיף, המתייחס למכלול הצרכים הפיננסיים ובכללם פתרונות אשראי, הגנות מטבע, גידור סיכונים, סליקה בכרטיסי אשראי, מימון, השקעות מתמחות, מסחר בינלאומי ועוד. נוסף על אלה מציעים מרכזי העסקים גם פתרונות לצרכים הפיננסים של בעלי החברות, מנהליהן והסדרים ייעודיים לעובדיהן.

מגזר עסקי

במסגרת מגזר זה נכללים לקוחות עסקיים גדולים, בעלי מחזור של 150 מיליון ₪ ומעלה, מוסדות פיננסיים ולקוחות מוסדיים של החטיבה העסקית, לקוחות עסקיים גדולים של בנק מרכנתיל ולקוחות מגזר הבנקאות העסקית של IDB ניו יורק. הליווי הפיננסי של החברות הגדולות נעשה באמצעות צוותי מנהלי העסקים באגף חברות גדולות בחטיבה העסקית, כל צוות מהווה כתובת בנקאית אחת לכל צרכיו הפיננסים של הלקוח העסקי ובכללם התאמת פתרונות פיננסים יצירתיים ומוצרים בנקאים בתחומי האשראי, הגנות מטבע, מסחר בינלאומי, סליקה בכרטיסי אשראי, השקעות מתמחות בשוק ההון ועוד. ללקוחות העוסקים בסחר בינלאומי ניתן מענה באמצעות שירותי אגף סחר חוץ. לקוחות העוסקים בתחום הנדל"ן מקבלים שירות מאגף נדל"ן ותשתיות, הנותן מענה גם לעסקאות מורכבות של השקעות בתשתיות לאומיות כגון אנרגיה, מתקני התפלה ומים וכבישי אגרה. פתרונות המימון העומדים לרשות הלקוחות כוללים גם ארגון עסקאות סינדיקציה בשיתוף משקיעים מוסדיים וגורמים בנקאיים. לקוחות מוסדיים ופעילי שוק ההון מקבלים שירותי הקצאת אשראי ושירותים נילווים – ברוקראז’, ייעוץ השקעות ותפעול.

מגזר בנקאות פרטית

במסגרת מגזר ייחודי זה נכללים לקוחות הבנקאות הפרטית, הישראלים ותושבי החוץ, בעלי עושר פיננסי.

השירות ללקוחות ישראלים ניתן בארבעה מרכזים ייחודיים שבהם נהנים הלקוחות משירות אישי וזמין בשעות פעילות ארוכות במיוחד.

השירות ללקוחות בינלאומיים ניתן בערים תל אביב ונתניה. לרשות לקוחות המגזר עומדים מנהלי לקוחות אישיים ומקצוענים בתחומם, השמים דגש על מתן שירות בנקאי כולל ויוזם, בכל התחומים הפיננסיים והבנקאים. כמו כן, לרשות הלקוחות עומדים יועצים עתירי ניסיון בתחום ההשקעות הפיננסיות בארץ ובעולם ויועצים פנסיוניים מובילים.

מעורבות ותרומה לקהילה

מיום היווסדו פועל הבנק למען הקהילה כחלק ממחויבות עסקית חברתית ותרבותית. עובדי דיסקונט שותפים בפרויקט “למען"- עובדי דיסקונט למען הקהילה, שבמסגרתו הם תורמים מזמנם בפעילות התנדבותית מגוונת. “הזנק דיסקונט" הוא פרויקט הדגל שבו תומך הבנק ובמסגרתו חבר לעמותת “הזנק לעתיד" ואימץ את התוכנית, המתמקדת במטרה לסייע לתלמידים מהפריפריה לסיים לימודיהם עם תעודת בגרות מלאה. בנוסף פועל הבנק בפרויקטים שונים בתחום התרבות והאמנות ובמתן חסויות ותרומות. “הרצלילנבלום" – המוזיאון לבנקאות ונוסטלגיה תל אביבית, מאפשר ללמוד מקרוב את ההיסטוריה והכלכלה הישראלית מאז ראשית המאה שעברה. המוזיאון, שהוקם על ידי דיסקונט הוכר כאתר מורשת ע"י המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.