בעפולה נבנות בממוצע 38.7 דירות על כל 1000 תושבים – פי 3 מהממוצע הארצי

 

בעפולה נבנות בממוצע 38.7 דירות על כל 1000 תושבים - פי 3 מהממוצע הארצי