הוועידה השנתית לתכנון ופיתוח מוניציפלי

בראשות מר יונה יהב – ראש עיריית חיפה ודניאלה פז ארז– מנכ"ל פז כלכלה והנדסה.

ימים שני – שלישי, 17-18 בנובמבר

 הוועידה השנתית לתכנון ופיתוח מוניציפלי תתקיים זו השנה הראשונה בעיר הנדל"ן.

נושאים מרכזיים: העיר הישראלית  ב-2050, קווים לדמותה; האם צריכה המדינה לפזר את אוכלוסיית ישראל?; הכוח עובר לרשויות – תכנון סטטוטורי אחרי תיקון 101; הסדרי מקרקעין לפיתוח עירוני; על הקשר בין משבר הדיור והרשויות המקומיות; ספורט כמנוף לפיתוח עירוני; העיר היצירתית: מרכזי תרבות ובילוי כמנופים לפיתוח מוניציפאלי; מימון פרויקטים ציבוריים בשיתוף עם המגזר הפרטי; חיזוק הפריפריה מחזון למציאות – ראשי ערים מציגים.

 

בין המרצים: ערן ניצן – סגן הממונה על התקציבים בנושאי נדל"ן ופנים, משרד האוצר; רוביק דנילוביץ' – ראש עיריית באר שבע; עדיאל שמרון – ראש החטיבה העסקית, רמ"י; מנחם לייבה – מנכ"ל עיריית תל אביב; עו"ד מיכה גדרון – יו"ר ועדת הערר לתכנון ובנייה של מחוז תל אביב; יריב נחמה – סגן בכיר לחשבת הכללית; פרופ' ארנון סופר – ראש קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה; קובי כחלון – סגן ראש העיר ירושלים; פרופ' ערן רזין ופרופ' ערן פייטלסון- המחלקה לגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית; אפרת טולקובסקי – מנכ"ל מכון גזית גלוב לחקר הנדל"ן; איריס אפרת – מנכ"ל חברת אורבניקס; רוני פלמר – מנכ"ל תנועת אור; גילה אורון – מנהלת מחוז תל אביב, משרד הפנים; מיכל כספי שפירא – מנהלת אגף נדל"ן ותשתיות, בנק דיסקונט; עו"ד עופר אבן – שותף במשרד הורוביץ, אבן, אוזן ושות'; עו"דחיים וינטרוב – שותף בכיר במשרד המבורגר עברון ושות'; צחי טרנו – יועץ ראש עיריית חיפה; מאזן גנאים – ראש עיריית סכנין; עו"ד יהודה רוה – משרד עו"ד יהודה רוה ושות' .

 

 

 


יושבי ראש