התשואה על דירה להשקעה עומדת כיום על כ-3% בלבד

 

התשואה על דירה להשקעה עומדת כיום על כ3 אחוז בלבד