ובמקום השלישי: פתח תקווה

 

ובמקום השלישי פתח תקווה