והכל? עניין של היצע וביקוש

 

והכל עניין של היצע וביקוש