כחלון מקדם: תוספת של 20% במספר הדירות בפרוייקטים למגורים

 

 

כחלון מקדם