מדד המנופים: כמה דירות בונים כאן?

 

מדד המנופים- כמה דירות בונים כאן