מחירון ותקנון

 

תנאים כללים

נציגי גורמים מסחריים, תעשיות הבניה והעיצוב, ספקים, יצרנים וכיוצ"ב יכולים להירשם לוועידה במסגרת רכישת חבילת מיתוג. 

 • הועידה מיועדת ליזמים, מהנדסים, מנהלי פרויקטים, אדריכלים, עובדי המגזר הממשלתי, העירוני, שמאים, בנקאיים ועוד.
 • ההרשמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לצד ג'.
 • רישום לוועידה הינו על בסיס מקום פנוי, "כל הקודם זוכה". מספר המשתתפים האפשרי טרם ידוע.
 • עלות השתתפות תשולם בכרטיס אשראי  (עד שלשה תשלומים ובהרשמה בחודש שלפני הכנס בתשלום אחד) ובכל מקרה העלות תשולם במלואה עד 10 ימים לפני מועד הוועידה.
 • על המשתתפים להחזיק דרכון בתוקף בהתאם לדרישות הדין המקומי בדובאי והדין הישראלי.
 • פרטים, תנאים נוספים, כללי התנהגות מחייבים בוועידה ותקנון הועידה יפורסמו בהמשך .
 • חוק הגנת הצרכן על תקנותיו אינם חלים על התקשרות זו.
 • ביטול השתתפות/הוועידה
 • ההרשמה אינה ניתנת לביטול ועלות ההשתתפות תחויב במלואה.  יחד עם זאת,  מרכז הבניה יאפשר, ככל שניתן,  למשתתף/ת לבצע הסבה של הרישום לצד ג' מטעם המשתתף/ת .
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר השתתפות או לבטל ההשתתפות שאושרה (כנגד השבת התשלום שבוצע), והכל מכל סיבה שהיא.
 • בשל העובדה שמצויים אנו בראשית טוויית היחסים עם דובאי והרגולציה אינה ברורה דיה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד קיום הוועידה, מכל סיבה שהיא לרבות בשל מגפת הקורונה,  ולקיים אותה במועד נדחה שיהיה בתוך 3 חודשים מהמועד המקורי. ככל שלא תתקיים הועידה במועד הנדחה, תבוטל הועידה ובמקרה כאמור יושבו מלוא התשלומים ששולמו בפועל למעט סך של  1,170 ש"ח למשתתף שלא יושבו בשל כיסוי עלויות סימלי. ככל שבמועד פרסום התאריך הנדחה לא יוכל משתתף ליטול חלק בוועידה יודיע בכתב למרכז הבניה בתוך שני ימי עסקים ויושבו לו כל התשלומים ששולמו על ידו בניכוי העלות הסמלית כאמור לעיל.
 • על מנת להבטיח את בריאות המשתתפים יערכו המשתתפים על חשבונם שתי בדיקות קורונה האחת בתוך 72 שעות טרם העלייה למטוס והשנייה בנחיתה בדובאי (לאחריה יכנסו כל המשתתפים למספר שעות לבידוד במלון עד לקבלת התשובות).