מחירי הדירות ירדו? לא בכפר סבא

 

___ץ_£__פ_¢___¿_-_20.11.15