"מחיר למשתכן" – גם למי שכבר יש לו דירה

 

מחיר למשתכן גם למשפרי דיור