מחיר למשתכן לא יגדיל את היצע הדירות- אך יעלה ביותר למשפרי הדיור

 

מחיר למשתכן לא יגדיל את היצע