קצב בניית הדירות ביבנה גבוה מהממוצע הארצי

 

קצב בנית הדירות ביבנה גבוה מהממוצע הארצי