קרית אתא ברשימת הערים בהן נמכרו הדירות במחצית השנה

 

קרית אתא