שר האוצר בוועדת הרפורמות: הצעת חוק לתוספת 20 אחוזי בניה למגורים

 

שר האוצר בוודעת הרפורמות