תמ"א 38 לעומת פינוי-בינוי: אילו דיירים מקבלים יותר

 

תמא 38 לעומת פינוי בינוי - אילו דיירים מקבלים יותר חלק 1

 

 

תמא 38 לעומת פינוי בינוי - אילו דיירים מקבלים יותר חלק 2

תמא 38 לעומת פינוי בינוי - אילו דיירים מקבלים יותר חלק 3

תמא 38 לעומת פינוי בינוי - אילו דיירים מקבלים יותר חלק 4

תמא 38 לעומת פינוי בינוי - אילו דיירים מקבלים יותר חלק 5

תמא 38 לעומת פינוי בינוי - אילו דיירים מקבלים יותר חלק 6

תמא 38 לעומת פינוי בינוי - אילו דיירים מקבלים יותר חלק 7