הביקוש גבוה, אבל ההיצע? נמוך

 

הביקוש גבוה, אבל ההיצע נמוך