465 דירות נמכרו בחיפה במחצית הראשונה של 2015

 

465 דירות