תוכנייה – עיר הנדל"ן 2020

*בקרוב תעודכן תוכניית הוועידה*

יש למה לצפות…