בית משה פדלון - ראש עיריית הרצליה Moshe Fadlon -

Mayor of Herzliya