שלום שטרית Shalom Shitrit -

CEO & Owner, Shatit Ltd