שאול לוטן SMALL BW Shauli Lotan -

CEO, Meshulam Levinstein Contracting and Engineering Group Ltd