מאיר יצחק הלוי ראש עיריית אילת ודודו ארז על במה אחת

מיקום: אולמות 5+4+3Host: תאריך: נובמבר 28, 2017 שעה: 20:45 - 21:00 מאיר יצחק הלוי דודו ארז