הסוד הוא התמהיל – המירוץ לנדל"ן המניב, הרשויות מתחרות על מתחמי התעסוקה של המחר | הרצאת פתיחה: יובל מטלון