העתיד כבר כאן – עולם של משרדים חכמים 2018 – IOT התאמת טכנולוגיות לבלתי נודע, פרוגראמה שקופה והתאמה למתחמי R&D