התנופה שמחוץ לערים: הבנייה והצמיחה המואצות בגליל ובנגב

מיקום: חדרי ישיבות קומה 11 - רויאל ביץ' יו"ר:
תאריך: דצמבר 4, 2019 שעה: 14:30 - 16:00