פיתוח מתחמי תעסוקה ולוגיסטיקה כחוסן כלכלי מוניציפלי

מיקום: אולם # 1 רויאל ביץ' יו"ר:
יו"ר: רחמים מלול, יאיר רביבו
תאריך: דצמבר 3, 2019 שעה: 16:15 - 17:45 רחמים מלול