מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת ודודו ארז

מיקום: אולמות 5+4+3Host: תאריך: נובמבר 28, 2017 שעה: 14:05 - 14:25 מאיר יצחק הלוי דודו ארז