מחיר למשתכן ודיור להשכרה: הישגים וכישלונות

מיקום: אולם # 5 רויאל ביץ' יו"ר:
הרצאת השראה: בני דרייפוס

תאריך: דצמבר 5, 2019 שעה: 9:30 - 11:00