מיסוי – השחקן הראשי החדש בכותרות, הסבת פרויקטים – מיסוי ואי ודאות, חוק מיסוי דירה שלישית וחיות אחרות..