מליאת נעילה

מיקום: אולמות 5+4+3 רויאל ביץ' יו"ר:
תאריך: דצמבר 5, 2019 שעה: 11:30 - 12:45