מציאות מדומה? פרויקטים ממתגי ערים בישראל בהיבט ארצי ומוניציפלי