מרעידים את אמות הסיפים בביצוע – לקחי 2017 , תמריצים בהחלטת ממשלה, פתרונות למחסור בכוח אדם,אחריות מקצועית בתכנון ביצוע פיקוח ובקרה ושת"פ רגולציה וטכנולוגיות

הפאנל יעסוק בנושאים המרכזיים הפוקדים את ענף הבנייה בשנים האחרונות והם: קריסתן של חברות ביצוע בתחום הבנייה בשנה החולפת והסיבות לכך, מחסור בכ"א ובעיקר חוסר המקצועיות של כ"א הקיים והשפעתו על שכיחות ליקויי הבניה בדירות החדשות, שיטת המכרזים האגרסיבית הנהוגה בשוק שברובה מתבססת על בחירת הקבלן שהתחייב למחיר הנמוך יותר, טכנולוגיות מתקדמות בבנייה מתועשת והאם ניתן יהיה להשריש את הבנייה המתועשת בארץ ולקצר את משך הבנייה, האיכות והבטיחות באתרים או שמה מדובר בפנטזיה שטובה לתיאוריות ולכנסים אבל פחות למציאות ולשמרנות בענף הביצוע.
כמו כן, נעסוק בסוגיה כאובה שבאה לדי ביטוי בשנה האחרונה והיא ריבוי התאונות באתרי הבניה והאם ניתן לתגבר ולשפר את הבטיחות באתרי הבנייה.