העתיד הבלתי נתפס בתכנון מוניציפלי – עיר העתיד – מתחם ה 1000 בראשון לציון כמקרה בוחן | הרצאה: פרופ' דוד פסיג

מיקום: אולם # 5Host: תאריך: נובמבר 29, 2017 שעה: 10:45 - 11:30 עו"ד עופר אבן דב צור פרופ' דוד פסיג אבנר ישר אסף אלדר