עירוניות 2040 – דב צור, ראש עיריית ראשון לציון

מיקום: אולמות 5+4+3Host: תאריך: נובמבר 28, 2017 שעה: 16:05 - 16:15 דב צור