צביקה גנדלמן, ראש עיריית חדרה

מיקום: אולמות 5+4+3Host: תאריך: נובמבר 28, 2017 שעה: 16:15 - 16:25 צביקה גנדלמן