קבינט הדיור – על מפתן שנת 2018 – תכניות ואסטרטגיה, מחיר למשתכן ועוד….