תכנית אסטרטגית כמשימה לאומית – דלית זילבר, מנהלת מינהל תכנון

מיקום: אולמות 5+4+3Host: תאריך: נובמבר 30, 2017 שעה: 10:50 - 11:10 דלית זילבר