תל אביב – סוף מעשה במחשבה תחילה – מתכנון אסטרטגי ליישום ופיתוח עירוני