50/50 – מרכיבים חדשים מדיניות המשפיעה על שוק הדיור בפריפריה.