אבידן גל -

מנהל הנכסים של אינטל EMEA

מנהל הנכסים של אינטל EMEA