אבי מורדוך -

מנהל מתחם התחנה – ירושלים

מנהל מתחם התחנה – ירושלים