אדר׳ ורדית איזק -

מנהלת אגף בקרת ועדות מקומיות במנהל התכנון