אודי בלום -

מנכ"ל מטרופוליס

לוידיאו שלי מתוך עיר הנדל"ן 2015