אופיר פז-פינס -

ראש המכון לחקר השלטון המקומי, אוניברסיטת ת"א