אורי גת -

אדר', שותף במשרד משה צור אדריכלים ובוני ערים בע"מ

אדר', שותף במשרד משה צור אדריכלים ובוני ערים בע"מ